Realizați o serie de paralelipipede pornind de la schițele făcute la compoziție în exercițiul 1. Descompuneți forma în paralelipipede și cuburi (dacă este nevoie). Vezi exemplele de mai jos. Folosiți ca material de lucru carton duplex și lipici (aracet) pentru lipirea ”aripioarelor”. Încărcați câte o poză pentru fiecare volum și o poză cu volumele asamblate în forma finală.

Etapa1
Realizați trei FORME SPAȚIALE( și nu plate, atenție ex fig. V1 si V5 )statice simple, prin lipirea cuburilor câte trei(3 forme a câte 3 cuburi),sau 3 forme din care una este formată din 2 cuburi ,alta din 4,alta din 5, etc.
Etapa2 Cu aceste trei forme realizați apoi o nouă formă spațială( cele trei forme să fie lipite între ele)( fig.V5)
Etapa3
Puneți forma obținută într-o poziție statică. (fig. V 5, V6)
Etapa4
Aceeași formă o puneți apoi într-o poziție dinamică.(fig.V4 - prima jumătate a filmului)
Faceți câte două poze din unghiuri de vedere diferite, pentru fiecare etapă descrisă, deci în total 8 poze.
Filmele V2, V3( parțial) , nu sunt exemple la tema dată, sunt pentru o altă temă, le-am pus totuși acum, deoarece la lecție pe Meet vom discuta despre ele, pentru a înțelege mai bine diferențele dintre static și dinamic.

v1

v3

v5

v2

v4

v6

Organizarea statică exprimă situații de echilibru stabil. Fiind dominată, în general, de simetrie (atunci când elementele se repetă în oglindă stânga-dreapta sau sus-jos față de o axă care împarte lucrarea în jumătate) însă există posibilitatea ca staticul să fie construit și pe asimetrii de volume (așa cum vedeți în exemplele atașate la această lecție, mai jos).
Organizarea compozițională devine statică, prin ordonare clară, bazată pe o rețea geometrică simplă, construită în general din axe rectilinii întretăiate cu precădere în unghiuri drepte. Astfel, staticul se relaționează la ambient (spațiul înconjurător) adică la orizontala planul mesei și a verticalei pereților prin paralelism, și unghiuri drepte - respectiv, muchii verticale și orizontale. Mai simplificat, muchiile corpului (ex. cub) în relație cu suprafața pe care stă realizează unghiuri drepte. De asemenea, dacă prelungești muchiile tuturor corpurilor din compoziție, pentru a fi static, acestea trebuie să fie paralele. (ex.fig,01, 02)
Organizarea dinamică a volumelor introduce în spațiul ambiental senzația de mișcare, expansiune, instabilitate.
Dinamicul se caracterizează printr-o ”dezordine” organizată dată în general de asimetrii.
În organizarea dinamică relația corpurilor, a muchiilor, a planelor cu spațiul înconjurător este una care formează unghiuri ascuțite și diagonale. Puteți vedea în exemplele atașate mai jos. Mai simplificat, în compoziția dinamică, muchiile corpului în relație cu planul pe care stă nu mai formează unghi drept de 90 de grade, precum la static ci, de fapt, formează unghiuri ascuțite sau obtuze.(ex. fig. 03, 04, 05)
Vă rog, în timp ce citiți lecția, uitați-vă și la exemplele de mai jos.